Få orden i grammatikken med dette værktøj!

Har du problemer med dansk grammatik? Så kan RetMig hjælpe dig!

RetMig hjælper dig med at fange og fjerne sproglige fejl i dine tekster. Og ikke kun de almindelige stave- og slåfejl, men også grammatiske fejl og fejl, hvor det forkerte ord findes i ordbogen, men bare er forkert i konteksten. Programmet skelner mellem over 40 forskellige grammatiske fejltyper og kan derfor tilbyde forklaringer og eksempler specifikt for de enkelte fejl.

I modsætning til mange andre stavekontroller ser RetMig på hele sætningen, og ikke kun på eet ord ad gangen. Dette medfører en bedre prioritering af rettelsesforslagene, ud fra hvad der giver mening i sammenhængen, og det øverste forslag vil meget ofte være det rigtige. Desuden bliver ukendte ord analyseret, før de stemples som fejl, og programmet kan således "forstå" navne og sammensatte ord, som den aldrig har set før.

 • Kan du fortælle mig, hvor jeg finde
  Nutidsbøjet verbum: finder
  en forlænger ledning
  Bør skrives sammen
 • Han løb ned af
  Forveksling af 'af' og 'ad'
  gaden.
 • Skærmen viste et grinene
  Lang tillægsmåde: grinende
  monster.

Programmet kører online i din browser, Microsoft Word eller Google Docs, på flere forskellige platforme. Vi håndterer alle slags tekster, og du kan kopiere eksisterende tekster ind i programmet uden at miste formatering.

Du får et værktøj af højeste kvalitet, der er baseret på årelang forskning og udvikling. Rettelserne er meget pålidelige og bygger på en dyb grammatisk analyse af dine sætninger.

Abonnementer til enkeltbrugere1 starter fra 32,- om måneden. En gratis begrænset prøve kan fås ved at kontakte os. Til firmaer med 5 eller flere medarbejdere, samt brug i undervisning, kontakt i stedet Vitec MV. Syddansk Universitet har fri adgang.

Subscription type 6 months2 12 months2
Commercial use (single-user license)

155 DKK per month,
740 DKK ex. VAT

125 DKK per month,
1200 DKK ex. VAT
Private use4 (personal & family license3)

75 DKK per month,
360 DKK ex. VAT

63 DKK per month,
600 DKK ex. VAT
Student (single-user license)4

38 DKK per month,
180 DKK ex. VAT

32 DKK per month,
300 DKK ex. VAT

Redeem coupon

 1. Single-user licenses are strictly personal and may not be shared with anyone. Violations will lead to account termination.
 2. Note that this is a recurring subscription, managed and paid via PayPal.
 3. Family license may be shared within a household. Max 5 devices may be logged in to an account at any one time.
 4. Private use is for internal documents, learning, and other uses where the final result is not used in a professional/commercial context. If you use the tool at work, for publication, company mail, etc., this will fall under commercial use.

working, please wait