Få orden i grammatikken med dette værktøj!

Har du problemer med dansk grammatik? Så kan RetMig hjælpe dig!

RetMig hjælper dig med at fange og fjerne sproglige fejl i dine tekster. Og ikke kun de almindelige stave- og slåfejl, men også grammatiske fejl og fejl, hvor det forkerte ord findes i ordbogen, men bare er forkert i konteksten. Programmet skelner mellem over 40 forskellige grammatiske fejltyper og kan derfor tilbyde forklaringer og eksempler specifikt for de enkelte fejl.

I modsætning til mange andre stavekontroller ser RetMig på hele sætningen, og ikke kun på eet ord ad gangen. Dette medfører en bedre prioritering af rettelsesforslagene, ud fra hvad der giver mening i sammenhængen, og det øverste forslag vil meget ofte være det rigtige. Desuden bliver ukendte ord analyseret, før de stemples som fejl, og programmet kan således "forstå" navne og sammensatte ord, som den aldrig har set før.

 • Kan du fortælle mig, hvor jeg finde
  Nutidsbøjet verbum: finder
  en forlænger ledning
  Bør skrives sammen
 • Han løb ned af
  Forveksling af 'af' og 'ad'
  gaden.
 • Skærmen viste et grinene
  Lang tillægsmåde: grinende
  monster.

Programmet kører online i din browser, Microsoft Word eller Google Docs, på flere forskellige platforme. Vi håndterer alle slags tekster, og du kan kopiere eksisterende tekster ind i programmet uden at miste formatering.

Du får et værktøj af højeste kvalitet, der er baseret på årelang forskning og udvikling. Rettelserne er meget pålidelige og bygger på en dyb grammatisk analyse af dine sætninger.

Abonnementer til enkeltbrugere1 starter fra 32,- om måneden. En gratis begrænset prøve kan fås ved at kontakte os. Til firmaer med 5 eller flere medarbejdere, samt brug i undervisning, kontakt i stedet Vitec MV. Syddansk Universitet har fri adgang.

Brugertype 6 måneder2 12 måneder2
Erhvervsmæssig brug (enkeltbrugerlicens)

155,- pr. måned,
740,- ex. moms

125,- pr. måned,
1200,- ex. moms
Privat brug4 (enkeltbrugerlicens inkl. familie3)

75,- pr. måned,
360,- ex. moms

63,- pr. måned,
600,- ex. moms
Elev/studerende (enkeltbrugerlicens)4

38,- pr. måned,
180,- ex. moms

32,- pr. måned,
300,- ex. moms

Indløs Værdikode

 1. Vi gør opmærksom på, at enkeltbruger-abonnementer er strengt personlige, og ikke må deles mellem flere brugere. Misbrug vil medføre lukning af kontoen.
 2. Der er tale om selvfornyende abonnementer administreret og betalt gennem PayPal.
 3. Familie-abonnementet må deles i en husstand. Man kan max have 5 enheder ad gangen forbundet til servicen.
 4. Privat brug er til interne dokumenter, selv-læring, eller andre formål, hvor resultatet er privat. Hvis du producerer tekster i arbejdsøjemed, eller til en publikation, firmamail e.l., så hører det under erhvervsmæssig brug.

arbejder, vent lidt