Få orden i grammatikken med dette værktøj!

Har du problemer med dansk grammatik? Så kan RetMig hjælpe dig!

RetMig hjælper dig med at fange og fjerne sproglige fejl i dine tekster. Og ikke kun de almindelige stave- og slåfejl, men også grammatiske fejl og fejl, hvor det forkerte ord findes i ordbogen, men bare er forkert i konteksten. Programmet skelner mellem over 40 forskellige grammatiske fejltyper og kan derfor tilbyde forklaringer og eksempler specifikt for de enkelte fejl.

I modsætning til mange andre stavekontroller ser RetMig på hele sætningen, og ikke kun på eet ord ad gangen. Dette medfører en bedre prioritering af rettelsesforslagene, ud fra hvad der giver mening i sammenhængen, og det øverste forslag vil meget ofte være det rigtige. Desuden bliver ukendte ord analyseret, før de stemples som fejl, og programmet kan således "forstå" navne og sammensatte ord, som den aldrig har set før.

 • Kan du fortælle mig, hvor jeg finde
  Nutidsbøjet verbum: finder
  en forlænger ledning
  Bør skrives sammen
 • Han løb ned af
  Forveksling af 'af' og 'ad'
  gaden.
 • Skærmen viste et grinene
  Lang tillægsmåde: grinende
  monster.

Programmet kører online i din browser, Microsoft Word eller Google Docs, på flere forskellige platforme. Vi håndterer alle slags tekster, og du kan kopiere eksisterende tekster ind i programmet uden at miste formatering.

Du får et værktøj af højeste kvalitet, der er baseret på årelang forskning og udvikling. Rettelserne er meget pålidelige og bygger på en dyb grammatisk analyse af dine sætninger.

Abonnementer til enkeltbrugere1 starter fra 32,- om måneden. En gratis begrænset prøve kan fås ved at kontakte os. Til firmaer med 5 eller flere medarbejdere, samt brug i undervisning, kontakt i stedet Vitec MV. Syddansk Universitet har fri adgang.

Abonnementskategorie 6 Monate2 12 Monate2
Kommerziell (Einzellizenz)

155 DKK pro Monat,
740 DKK exkl. MwSt.

125 DKK pro Monat,
1200 DKK exkl. MwSt.
Privat4 (Einzellizenz inkl. Familie3)

75 DKK pro Monat,
360 DKK exkl. MwSt.

63 DKK pro Monat,
600 DKK exkl. MwSt.
Schüler/Student (Einzellizenz)4

38 DKK pro Monat,
180 DKK exkl. MwSt.

32 DKK pro Monat,
300 DKK exkl. MwSt.

Gutscheinkode einlösen

 1. Einzellizenzen sind persönlich und dürfen nicht mit anderen geteilt werden. Bei Verstössen gegen diese Regel wird der Benutzer gesperrt.
 2. Das Abonnement ist selbsterneuernd und wird über PayPal verwaltet.
 3. Eine Familienlizenz darf von allen Personen im gleichen Haushalt benutzt werden, auf maximal 5 Geräten gleichzeitig.
 4. Private Nutzung deckt eigene, nicht-öffentliche Dokumente ohne gewerblichen Bezug. Berufliche Zwecke, Firmakorrespondenz u.ä. fallen unter kommerzielle Nutzung.

Bitte warten, das Programm arbeitet